До сега сме разработили ПУСО за:

Архитектурни бюра, строителни компании, държавни и общински структури,
 частни лица, някои от които са:

A3
vamos
адфи
банско
dial
хели
atek
благоеве
вечна р
c and c
лси

АРХПРОЕКТИ Ирина Цветкова  ЕООД

nn
ямбол
сливен
1+
години вече изготвяме проекти ПУСО 
1+
години вече изготвяме проекти по част ПБЗ 
1+
години вече изготвяме проекти по част Конструктивна 

На цялата територия на РБългария

1+
изготвени проекти ПУСО
1+
изготвени проекти ПБЗ
1+
изготвени проекти по част Конструктивна

Условия за изготвяне на ПУСО

При ново строителство:

За изготвянето на ПУСО е необходимо да има вече изготвени количествени сметки по останалите части на инвестиционния проект, които да ни предоставите в *.xls файлове. На тяхна база и обхвата на проекта ви изпращаме оферта.
След приемане на офертата, срокът за изготвянето на ПУСО е няколко работни дни в обичайния случай. Възможно е изпращане на изготвения проект и по куриер. 

При премахване на съществуващо строителство:

За изготвянето на ПУСО е необходимо да има вече изготвени количествени сметки. Ако нямате такива, то ние ще ги изготвим, като ги включим към офертата.
След приемане на офертата, срокът за изготвянето на ПУСО е няколко работни дни в обичайния случай. Възможно е изпращане на изготвения проект и по куриер. 

ПОИСКАЙТЕ   ОФЕРТА  за ПУСО ОЩЕ СЕГА

изпратете  ни  мейл , като уточните дали е за ново строителство или премахване. 
 Ние ще  ви  опишем подробно какви данни са необходими