ПУСО - Полезна информация

Често за изпълнението на ПУСО на малък обект, трябва да си поръчате контейнер за строителни отпадъци
Цените за депониране на строителни отпадъци
Цените за преработване на строителни отпадъци
Всяка община следва да има такъв тип Наредба, но цитираме само тази на Столична община

Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване чистота на територията на Столична община:
Глава 5
касае строителните отпадъци
Отвори документа


Информацията на сайта е разделена според участниците в процеса на управлението на строителните отпадъци.

Нормативна база

Актуална действаща НОРМАТИВНА БАЗА с коментари и отбелязани промени спрямо старата нормативна база

Полезно

Друга полезна информация по темата за строителните отпадъци

Възложители

На кого можете да възложите изготвянето на ПУСО; какви данни са ви необходими; в какъв срок може да е готов ПУСО

Проектанти

Помощни ръководства и материали за изготвяне на ПУСО

Общински администрации

Кое е важното при одобряването на ПУСО

Изпълнители/Строители

Бланки за отчитане изпълнението на ПУСО и др.

БЛОГ

За обсъждане на казуси, коментари и новини

ОФЕРТА

Оферта за изготвяне на ПУСО